Právo versus spravedlnost

Audycja Jak to vidíte... Czeskiego Radia Praha
Co dělat v situaci, kdy je právo nespravedlivé?
czyli co robić w sytuacji, gdy prawo jest niesprawiedliwe.

Goścmi programu są Pavel Varvařovský i przewodniczący unii sądowniczej Tomas Lichovnik.

Słówka

zákon - prawo jako legislacja

právo - prawo jako przywilej

zákonodárce - prawodawca
 
zkušenost - doświadczenie

naplňování práva - spełnienie prawa

zaruka - gwarancja (dosłownie "zaręczenie")

jak se díváte na ... - jaki macie pogląd na ...

představa, že ... - pogląd, że ...

je vázán zákonem - jest zobowiązany prawem

musime se tým řídit - musimy się tym kierować

setkat se s pohledem - spotkać się z opinią

ohleduplný - rozważny

mastička na všechno - lek na całe zło, silver bullet

příspěvek - wkład, 

trestní řízení - procedura karna

stížnost - skarga

Žádné komentáře:

Okomentovat