Výhody internetu (46:12)

Audycja Radiowa Czeskiego Radia Praha Jak to vidí...


Dziś tematem dyskusji w audycji było "czy zalety Internetu przyćmiewają zagrożenia w 100% przypadków?". Rozmówcami Zity Senkovej byli Miloš Čermák i Daniel Váňa.

Słówka

vyhody - zalety

ovlivňovat - mieć wpływ na coś

soukrome - prywatne

obsah - treść

Zaměstnavatel - pracodawca

nazor - opinia

přesně! - właśnie!

Zwroty

Co se týká / co se týče - co się tyczy

Jak si život každý udělá tak ho má - jak sobie pościelesz tak się wyśpisz

v půlce cesty - w połowie drogi

podle mě - według mnie

Dnes je taková doba - takie są czasy

význam formy nad obsahem - przerost formy nad treścią

každý tančíme jak umíme - każdy orze jak może