Słowa -klad

Zarówno w polskim jak i w czeskim niektóre rzeczowniki pochodzące od czynności związanych dosłownie lub abstrakcyjnie z kładzeniem mają końcówkę -kład / -klad. Oto zestawienie czeskich -klad'ów z ich polskimi odpowiednikami...

... najpierw te rozpoznawalne intuicyjnie:
 1. sklad - skład
 2. překlad - tłumaczenie, przekład
 3. příklad - przykład
 4. rozklad - rozkład
 5. obklad - okład
 6. naklad - ładunek, nakład.
... ale tych mniej oczywistych jest, jak zwykle, więcej. W tej grupie niektóre słowa zdają się mieć bardziej logiczne pochodzenie od innych...:
 1. doklad - dokument 
 2. odklad - opóźnienie
 3. podklad - podstawa
 4. poklad - skarb
 5. prstoklad - layout klawiatury
 6. vklad - kaucja (wkład własny)
 7. vyklad - interpretacja
 8. zaklad - źródło, podstawa

Z serca

Polskie serdeczny zawiera w sobie korzeń "srdce" a jest bespośrednim zapożyczeniem od Czeskiego srdečný - czyli sercowy, serdeczny, z serca.

Co to za zwierzę?

"Żarłok" (žralok) - co to za zwierzę? Odpowiedź tutaj.

(A właściwy żarłok to po Czesku žrout, nenasyta lub nenažranec).

W jakim kierunku zmierzasz?

Czeskie słowo směr oznacza kierunek. U nas funkcjonuje ono też, tylko nie jako rzeczownik ale jako czasownik - w słowie "zmierzać", czyli udawać się w danym kierunku. Czesi mają dwa czasowniki pochodne: směřovat i směrovat o pokrewnych, choć odmiennych znaczeniach.