Podchwytliwe spójniki

Spójniki w zdaniach podrzędnie złożonych sprawiają mi (i prawdopodobnie innym Polakom) problemy w czeskim, bo wiele z nich brzmi podobnie u nas a znaczą co innego. Oto skompilowana przeze mnie lista podchwytliwych spójników:
 • i když - chociaż (nie "i gdyż"!)
 • když - kiedy (nie "gdyż"!),
 • buď ... nebo ... = albo ... albo ... (znaczenie inne od polskiego "bądź")
 • dokud - jak długo wciąż (nie "dokąd"!)
 • než - zanim (jako polskie "niż" tylko w znaczeniu niespójnikowym)
 • pokud - o ile (nie "pokąd"!)
 • přesto - pomimo to (nie "przez to"!) 
 • třebaže - mimo że
 • avšak - ale 
 • - gdy
i niepodchwytliwych, ale nie do końca oczywistych:
 • neboť - ponieważ
 • - aby
 • enem - jak tylko
 • sice - w przeciwnym razie 
 • zatím co - podczas gdy
 • zda - czy

Pełna lista spójników tu.

Žádné komentáře:

Okomentovat